La intrahistòria

Aquest és un comunicat de desgreuge, per dignitat i per protegir la veritat.

Hem estat en silenci els darrers mesos, mirant cap endavant i seguint amb les nostres vides. Però ara ens veiem obligades a parlar alt i clar, perquè no podem ni volem consentir que se'ns desacrediti, se'ns menystingui i es falti a la veritat, davant fins i tot dels que han estat els nostres clients i companys.

Una cooperativa és un espai basat en la co-responsabilització i en la presa de decisions col·lectiva. Un espai on es dóna importància al treball productiu però també a totes aquelles tasques menys visibles però imprescindibles. Una organització on es valoren les aportacions de cadascun dels seus membres, les relacions de respecte, col·laboració i els bons tractes, on mai pot tenir cabuda la prepotència i l’exercici del poder basat en la propietat dels mitjans de producció.

Malauradament, OOP! ha esdevingut un projecte on aquests principis del cooperativisme no han estat respectats per part d’un dels seus integrants, qui de forma reiterada ha actuat unilateralment i ha arribat a comportaments irrespectuosos i violents que són intolerables.

Davant el fet que un dels membres d’OOP! no accepta les decisions col·lectives, ens veiem en la necessitat de fer explícit que cap membre del col·lectiu té legitimitat per continuar utilitzant la marca OOP.

Patri, Klàudia, Carles i Marta
Barcelona, novembre de 2015